اصطلاح گرده گیاه وگرده زنبور عسل یکی نیستند . گرده گیاه توسط گیاه نر تولید میشود در حالی که گرده زنبور عسل ، گرده گیاهی تغییر ماهییت یافته توسط زنبور عسل است .

گونه های مختلف گیاهان گلدار ، گرده هایی به شکلها ، اندازه ها ورنگهای متفاوت تولید میکنند . گرده ها عموما واجد دولایه محافظ داخلی و خارجی هستند که لایه خارجی با ماده سختی که دارد ، ساختمان داخلی را از عوامل مخرب محیطی مصون نگه می دارد و لایه داخلی که حفاظت هسته را بر عهده دارد ، حاوی ذخایر نشاسته وچربی است .

رنگ گرده در گونه های مختلف گیاهی متفاوت است ، علاوه بر آن عوامل مختلفی چون نور آفتاب  ، شرایط آب و هوایی  و نوع و مقدار مواد معدنی وغیره ، روی رنگ دانه های گرده اثر میگذارد .

میانگین رطوبت گرده ۱۹% است ، پروتین خام گرده ۲۲% ، محتوای مواد معدنی۷/۲ % چربی خام یا عصاره اتر دانه گرده ۷/۴ % ونشاسته گرده ۵/۲ % است .

کربوهیدراتهای گرده تازه که به طور عمده شامل ساکارز ، فروکتوز ، گلوکز ، گالاکتوز ، مانوز ، گزیلوز ، نشاسته وغیره است ، به طور میانگین ۳۱ % وزن گرده تازه را تشکیل می دهد .

گرده زنبور عسل در مقایسه با گرده گیاهان مقادیر بیشتری قند دارد زیرا زنبوران عسل مقداری قند به گرده گیاهان می افزایند .

پروتئین گرده حاوی ۱۹ اسید آمینه است از این رو پرتین گرده از لحاظ کیفیت یک پروتئین کامل بوده و در ردیف پروتئین های بسیار مرغوب است . چربی خام یا عصاره اتری گرده حاوی ۱۳ نوع اسید چرب است .

دانه گرده حاوی مقادیر قابل توجه ای ویتامین هابه خصوص ویتامین های محلول در آب است . کاروتن (پیش ماده ویتامین آ)، انواع ویتامینهای گروه ب و ویتامینهای ث در دانه گرده گیاهان فراوان است و ویتامینهای A ،K ،E ،  نیز به مقادیر اندک دردانه گرده یافت می شود .

گرده همچنین از لحاظ عناصر معدنی پرنیاز مانند (کلسیم ، پتاسیم ،فسفر ، سدیم ، کلر،منیزیم و گوگرد )و عناصر معدنی کم نیاز مانند ( آهن ، منگنز روی  ، مس ، ید ،کبالت ،نیکل و غیره ) به حدی غنی است که به تنهایی قادر است به عنوان تنها غذای لاروهای زنبور عسل  موجبات رشد سریع آن ها را فراهم کند . گرده با داشتن آنزیم های مختلف ، به هضم غذاها در دستگاه گوارش انسان یا حیوانات کمک موثری میکند .

فهرست